ഈ ആന കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തി എല്ലാവരെയും ആദ്യം സങ്കടപ്പെടുത്തി എങ്കിലും പിന്നീട് തമാശയായി മാറി..

ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ. അതേ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പ്ലാൻസ് ലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ആനകളാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം. നിരവധി ആഫ്രിക്ക കാലുകളുള്ള അവിടേയ്ക്ക് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആനകളെ കൊണ്ടുവന്നത്. കാടിനു സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ആനകൾക്ക് കാട്ടി നടക്കുന്നതുപോലെ നടക്കാം. ആളുകൾക്ക് അത് കാണാനും പറ്റും. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ആണ് ഒരു ആന കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി.

ആ കുട്ടി അവിടുത്തെ സന്ദർശകർക്കും വലിയ കൗതുകവും ആയിരുന്നു. അപ്പോഴായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത്. കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആനക്കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തളർന്നുവീണു. എണീയ്ക്കുന്നില്ലേല് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച അമ്മ ആന ചുറ്റും നടക്കാനും തുടങ്ങി എന്നിട്ടും യാതൊരു അനക്കവുമില്ല.ഇത് കണ്ടുനിന്നവരും ആകെ വിഷമിച്ചു . കുട്ടിയാന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞെട്ടുന്ന ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കുന്നില്ല.

എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ആളുകൾ ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ അമ്മ ആന നിസ്സഹായയായി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി നിന്നു . ഉടൻതന്നെ അവിടുത്തെ ജോലിക്ക് ഓടിയെത്തി. അവർ കുട്ടിയാനയെ തട്ടി വിളിക്കാനും എടുത്തു പോകാനും തുടങ്ങി. എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല എല്ലാവരും ആകെ വിഷമത്തിലായി. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആന കുട്ടിക്ക് ഒരു അനക്കവുമില്ല.

പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. ആനക്കുട്ടി എണീറ്റ് ഒറ്റ ഓട്ടം. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായത്. ആ ആന കുട്ടി എല്ലാവരെയും കളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പഴയതുപോലെ ആ ആ ആന കുട്ടി ഓടാനും ചാടാനും തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടുനിന്നവർ വരെ ചിരിച്ചു പോയി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.