ഈ ആനക്കുട്ടിയുടെ കുസൃതിത്തരം അമ്മ ആനയെയും എല്ലാവരെയും ഒന്നു ഞെട്ടിച്ചു

ഒറ്റദിവസംകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ. അതെ ഇത് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ആണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ആനകൾ ആണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം നിരവധി ആഫ്രിക്കൻ ആനകളുള്ള അവിടേക്ക് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് 2 ഇന്ത്യൻ ആനകളെ കൊണ്ടുവന്നത്. കാടിനെ സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ആനകൾക്ക് കാട്ടിൽ നടക്കുന്നതുപോലെ നടക്കാം. ആളുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി ആ കുട്ടി അവിടുത്തെ സന്ദർശകർക്ക് വളരെയധികം കൗതുകമായിരുന്നു.

അപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനക്കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തളർന്നുവീണു . എണീയ്ക്കുന്നില്ലേല് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് അമ്മ അടുത്തേക്ക് വന്നു ചുറ്റും നടക്കാനും അതിനെ തട്ടാനും തുടങ്ങി എന്നിട്ടും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അനക്കവും കുട്ടി ആനയ്ക്ക് വരുന്നില്ല . ഇത് കണ്ടുനിന്നവരും വളരെയധികം ആകെ വിഷമിച്ചു. കുട്ടിയാനയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എണീക്കുന്നില്ലേൽ. എന്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആളുകൾ ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മാന നിസ്സഹായയായി തന്നെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി നിന്നു.

ഉടൻതന്നെ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർ ഓടി അവർ കുട്ടിയെ തട്ടി വിളിക്കാനും എടുക്കുവാനും തുടങ്ങി എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല. എല്ലാവരും ആകെ വിഷമത്തിലായി. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആന കുട്ടിക്ക് ഒരു അനക്കവുമില്ല. പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. ആനക്കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഒറ്റ ഓട്ടം അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായത് ആനക്കുട്ടി എല്ലാവരെയും കളിപ്പിക്കുക ആയിരുന്നു എന്ന്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.