ഈ അമ്മ മകനോട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു നടുക്കം വിടാതെ അച്ഛൻ.

പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ അമ്മ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഉണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിൽ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ. കുഞ്ഞിനെ മൃഗീയമായി അമ്മ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം സത്യമാണ് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്. മർദ്ദനമേറ്റ് കുഞ്ഞ് അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഇത്തരം മൂന്നാം മുറികളിൽ ആകുന്നു ശീലം ആയതുകൊണ്ടാവാം ഇതൊന്നും കരുതുന്നു. കൈ ഉയർത്തി കുഞ്ഞിനെ പുറത്ത് അടിക്കുന്ന യുവതി പിന്നീട് അതിനെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയെടുത്ത് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്

. ഒരു പ്രതീക്ഷ നിന്നാണ് ഈ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ. ഒരു ദിവസം പോകുന്തോറും കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഭാര്യയെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒടുവിൽ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ വീട്ടിൽ ക്യാമറ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ക്യാമറയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നത്.

ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആയിരുന്നു. മക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ വിരുന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കുഞ്ഞിനെ അറിയിക്കും ദേവസ്വം തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുകയും അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം ചെയ്യേണ്ടത് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു പലവട്ടം കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ തിരക്കിയെങ്കിലും.

അമ്മ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മറുപടി നൽകിയില്ല കുഞ്ഞു ഇതിനെ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ ആണ് ഇരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഭയത്തോടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അമ്മയ്ക്കെതിരെ ഒത്തിരി ആളുകളാണ് തുടക്കമായി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് കമൻറ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.