ചിലരിലെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം മരിച്ചിട്ടില്ല, ഈ സംഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

മനുഷ്യത്വം മരിച്ചിട്ടില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ലൈൻ കമ്പിയിൽ തട്ടി വീണ ഒരു അമ്മക്കുരങ്ങിനെ വീഡിയോ. ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മരത്തിലേക്ക് ചാടി എപ്പോഴാണ് പിടിവിട്ട് കുരങ്ങ് ലൈൻ കമ്പിയിൽ വീഴുകയും ഷോക്കേറ്റ് നിലത്തു വീഴുകയും ചെയ്തത്. അമ്മ വീണത് കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റുംകൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും.

കുരങ്ങൻ വീണത് കണ്ടുനിന്നവരുടെ മുഖത്ത് എന്തോ വിഷമം ഉണ്ട് താനും. ഇന്ന് നോക്കിനിൽക്കുക മാത്രമേ പലതും ചെയ്തുള്ളൂ കുരങ്ങന്റെ ആയുസ്സിനെ ബലം കൊണ്ട് ആകാം നന്മയുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് കാണാനിടയായി . ഒരു കുരങ്ങൻ അല്ലേ എന്നുവച്ച് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. പുറത്ത് തട്ടിയും ഇടിച്ചും തിരുമ്മിയും ഒക്കെ കൂടെ നേരം അവർ പരിശ്രമിച്ചു.

കണ്ടുനിന്നവർ കാഴ്ചക്കാരെ പോലെ വരുകയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെറുപ്പക്കാർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.ഒടുവിൽ അവരുടെ പരിശ്രമത്തിന് ഫലം കണ്ടു. ആ അമ്മക്കുരങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു ജീവനും ഒപ്പം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേയും ജീവിതമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല മനസ്സ് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്നവർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു മാതൃകയാണ്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ നന്മ മനസ്സ് ഉള്ളവരും ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.