ചെടികളും പച്ചക്കറികളും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചപോലെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്…

എല്ലാ ചെടികളും നല്ലതുപോലെ പൂക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാജിക് ഫെർട്ടിലൈസർ നെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ അണ്ണാച്ചികൾ ഫോട്ടോ അയച്ചത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടികളിലും അതുപോലെതന്നെ പച്ചക്കറികളിലും ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അത് കായ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ മാജിക്കൽ ഫോർട്ടിലൈസർ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം .

ഏതു പൂക്കാത്ത ചെടിയും പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതിനുള്ള മാജിക്കൽ ഫോർട്ട് ലൈസർ ആണിത്. എപ്സം സാൾട്ട് എന്ന പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദ്വിതീയ മൂലകങ്ങള് കാൽസ്യം, സൾഫർ, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഉപ്പു പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഉപ്പിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം സൾഫർ ആണ്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

This helps in the rapid growth of plants and quickly flowering. It costs between Rs 20 and Rs 24. It’s enough to use it only once a month. It is available from all fertilizer shops. It can be given directly to the plant crossing, get a better result in a litre of water and miss it well. Then it dissolves and rotates. After that, if we pour our sprayer and spray it, it will be twice as good. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.