ചെടികളിലും കൃഷികളിലും വേര് എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കുന്നതിന്..

എല്ലാ ചെടികളും പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി സൂത്രം ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചെടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ പച്ചക്കറികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതായത് ഉള്ളിത്തൊലി ഉപയോഗിച്ചാണ് സൂത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ചെടികളിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ.

ചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേര് പിടിക്കുന്നതും അതുപോലെ ധാരാളം പൂക്കളും കായ്കളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഉള്ളി തൊലിയിൽ ധാരാളം ആൻറി മൈക്രോ വീൽ പ്രോപ്പർട്ടി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മണ്ണിലുള്ള കീടശല്യം കുറച്ച് വേരുകൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. കാരണം ഇതിൽ ഹോസ്റ്റൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല സിങ്ക് പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ എന്നിവയും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

The flower course will be like using leopard juice. Similarly, if there is a problem of burning leaves in our indoor plans, if the onion peel is poured in twice as much water one day to prevent the leaves from burning, it is a good solution to this problem. Let’s see how onions are used to plant plants.

Now it’s necessary to plant soil and onions. We need to dry and grind the onions in our homes. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.