അനിയന്റെ കല്യാണദിവസം കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചേട്ടനും നൽകിയ സർപ്രൈസ്.

അനിയന്റെ കല്യാണത്തിന് നോക്കുകുത്തിയ പോലെ നിൽക്കേണ്ടിവരുന്ന ഒരു ചേട്ടന്റെ അവസ്ഥ അതു വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താനും ഓടി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഡൽഹിയിൽ ഉന്നത ജോലിയുള്ള അനിയൻ അവിടെത്തന്നെയുള്ള സഹപ്രവർത്തി വിവാഹം കഴിച്ചതിൽ തനിക്ക് വെറുപ്പ് ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും അവന്റെ അഞ്ചു വയസ്സിൽ മൂത്ത തന്റെ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ ആരും ഓർത്തില്ല അതിലാണ് തനിക്ക് വിഷമം. എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്ന ചിലരുടെയൊക്കെ പരിഹാസമാക്കുവാൻ മനസ്സ്.

പൊള്ളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു ദിവസമായതുകൊണ്ട് രാവിലെതന്നെ ചുണ്ടിൽ പിടിപ്പിച്ച പുഞ്ചിരി അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്തുനിർത്തി. നാട്ടിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ക്ലീനിങ് ജോലി ചെയ്യുന്ന തന്നോടുള്ള പുച്ഛം ബന്ധുക്കൾ ചിലർക്ക് മുൻപേയുള്ളതാണ്. ഏട്ടത്തി ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ്റി പുതിയത് അനിയനാണ് പിറകിൽ തട്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞത്.

എനിക്കെന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇട്ടതൊക്കെ മതി നന്നായി നീ നല്ലതുപോലെ തിളങ്ങി അതു കണ്ടാൽ മതി ഈ ഏട്ടന് അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഏട്ടൻ ഇതുതന്നെ ഇടണം ഇന്ന് എന്റെ കല്യാണമാണ്. ഏട്ടൻ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പറ്റൂ. വേണ്ട കുട്ടാ ഞാൻ ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാ അവിടെ മിന്നുന്ന കുംഭയും ഒക്കെ ഇട്ടു ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണം ബുദ്ധിമുട്ടാ വിളക്ക് വേറെ ആൾക്കാരെ.

ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മുഴുവൻ ഏട്ടൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ സഹിച്ചു. ചേട്ടൻ ഇത് ഇടു മുറിയിലേക്ക് കയറി പഴയതു മാറ്റി പുതിയത് ഇടുമ്പോൾ കുട്ടനെ കുറിച്ച് മോശമായി ചിന്തിച്ചതിൽ മനസ്സ് ഒന്നു നൊന്തു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നു.