ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഉയരുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ വയറ്റിലെ വിരകളെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഈ ഒറ്റ സാധനം മാത്രം മതി..

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഉയരുന്നതിനും അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ വളർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അനാവശ്യ വിരകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒറ്റമൂലി കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. മുലയിൽ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയി തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പപ്പായ ആവശ്യം.

ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പച്ചപപ്പായ എടുക്കുക. പപ്പായുടെ കുരുവും തൊലികളഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി ചെറിയ കഷണങ്ങളായി അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുക്കറിലെ അല്പം ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക. അല്പം വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും. വെന്തുകഴിഞ്ഞാൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കഴിക്കുക വഴി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുന്നതിന് അതുപോലെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഉയരുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Similarly, it will help in reducing rahab related illnesses. Eating it will be a change of constipation. It helps children and adults to have good immunity as well as eliminate child boredom. Eating green papaya is a good source of health for our health, as well as helping in reducing digestive ailments. It would be a great pleasure to give the children green papaya curry to get rid of the child’s boredom in a day or two.

Then watch the video to find out. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.