ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ഡോക്ടർ റോബിൻ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു..

ഇപ്പോൾ റോബിനെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ വീഡിയോ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സൈബർ ആക്ട് നിർത്തണം സൈബർ ചാറ്റിങ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ബിഗ് ബോസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വലിയൊരു സൈബർ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് റോബിന് മീഡിയയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സൈബർ അറ്റാക്ക് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത് ആർക്കാണ് നമുക്കറിയാം. അത് ജാസ്മിൻ ആടാ പുറത്തിറങ്ങിയ ജാസ്മിനും അതുപോലെ അഖിലിന് സൈബർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു റിയാസും സൈബർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്. ഇതുതന്നെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് സൈബർ ആക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റോബിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യനെ ആണോ നിങ്ങൾ ടോക്സിക് എന്ന് വിളിച്ചത്. ഈ മനുഷ്യനെ ആണോ നിങ്ങൾ ദുഷ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ മനുഷ്യനാണോ ക്രൂരൻ ആണെന്നും ഫേക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്.

നോക്കു പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഗെയിമിന് ഭാഗം അല്ലാതെ തന്നെ എന്തോരം ആണ് മനസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരുത്തരെയും വീട്ടിൽ പോയി കാണുക. വയ്യാത്ത കുട്ടികളുടെ സംസാരിക്കുക. അവളുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുക. ഒരു ഉറക്കം പോലും ഉറങ്ങാതെ ഇത്രയും ദിവസം റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇന്റർവ്യൂ വിളിച്ച മീഡിയ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുക. അത്തരത്തിൽ ഒരാൾ തന്നെ.

ഈ മനസ്സ് നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് റോബിൻ ആരാധകർ പോലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വരോട് വിമർശിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്തുനോക്കി ചോദിക്കും. ജാസ്മിനും റിയാസിനെയും വേണ്ടി റോബിൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത തന്നെയാണ് വരുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.