ഭാര്യയ്ക്ക് സംശയ രോഗം എന്ന് ആരോപിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയ ഭർത്താവിനെ എട്ടിൻറെ പണി കിട്ടി.

ഭാര്യയുടെ സംശയ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടിയാണ് അവൻ ഡോക്ടർ ജീവിക ഐസക്കിനെ കാണാനായി വന്നത്. തീർത്തും സംശയ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അവൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടു മൂന്നു മാസത്തേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നും അതിനുശേഷം ഈ നിമിഷംവരെ ഊട്ടു സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നും ദിനംപ്രതി അസഹ്യമായതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർ സമീപിച്ചെന്നും അവൻ പറഞ്ഞതോടെ കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം ഏകദേശം ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി.

തുടർന്ന് കുറച്ചു നേരം അവൻ അതിന്റെ നോക്കിയിരുന്ന അവനെ പറയാനുള്ളതെല്ലാം വിശദമായി കേട്ട ശേഷം ഡോക്ടർ ജീവിക അവനോടു ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യാവസ്ഥ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എന്ന്. അത് കേട്ടതും അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നതെല്ലാം ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഞാൻ സദാ തയ്യാറാണെന്ന്. അവൻ എന്തു പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഉത്തരം തരേണ്ടി വരും തയ്യാറാണോ.

തീർച്ചയായും അതിനുള്ള അവന് മറുപടി പെട്ടെന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഞാനീ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതിനെല്ലാം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതില്ലഎന്നാൽ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായത്. എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ച ശേഷമേ നിങ്ങളെനിക്ക് ഉത്തരങ്ങള്പപറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ്.

ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ എങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനും അവൻ തല കുലുക്കി സമ്മതിച്ചു . അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളുമായി സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടോ ,ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ അത് ഫോൺവിളികളും ചാറ്റു എന്തുമായിക്കോട്ടെ. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.