അവിശ്വസനീയം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കു , ഒറ്റപ്രസവത്തിൽ 10 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയായി ഒരു വീട്ടമ്മ…

അവിശ്വസനീയമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് വരുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒരു വീട്ടമ്മ ഒറ്റപ്രസവത്തിൽ പത്തു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ എന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. 37കാരിയായ ഗോസിയമ്മ തമാര സിധോള ആണ് അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ലോക റെക്കോർഡ് ആയി അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഗിന്നസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞമാസം ഒറ്റപ്രസവത്തിൽ ഒൻപത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ മൊറോക്കോയിലെ മരിയൻ ഹലീമാസ്യുടെ പേരിലാണ് നിലവിലെ റെക്കോർഡ്.

എട്ടു കുട്ടികളുണ്ടാകും ആയിരുന്നു എന്നാണ് സിദ്ധ ഗോളിന് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ഏഴു മാസവും ഏഴു ദിവസവും ആയപ്പോൾ പത്തു കൺമണികൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയായിരുന്നു. ഏഴാം കുട്ടികളുടെ മൂന്നു പെൺകുട്ടികളും ആണ് സിസേറിയനിൽ ജനിച്ചത്. ഇവർക്ക് ആറു വയസ്സുള്ള ഇരട്ട കുട്ടികളും ഉണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഗോതൻ സ്വദേശിയായ സിദ്ധൾ ഗർഭ സംബന്ധമായ ചികിത്സകളൊന്നും തേടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു.

I’m happy. I said I was totally emotional. When the doctor told him after scanning that there would be 8 babies, he couldn’t believe it. How can your stomach accommodate that many babies? They were afraid of surviving, full growth, or having children born with their hands or heads. The doctor gave courage by saying that the wire would trust itself to accommodate the babies. The babies stayed inside the stomach without any complications. This is God’s miracle, says C Tol.

Guinness Book authorities said they had noticed such a news and if this was true, the name would come up in the Guinness Record. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.