ആവശ്യത്തിനും അല്ലാതെയും മരുന്നു കഴിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം..

അത്യാവശ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് മരുന്നുകൾ അത്യാവശ്യം ഇല്ലാതെയോ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അമിതമായ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ദുരുപയോഗത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. മരുന്നുകളുടെ ദുരുപയോഗം വേദനസംഹാരികൾ ചുമക്കുള്ള സിറപ്പുകൾ ഉറക്കവും മയക്കവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ ആരും മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ തകരാറിലാക്കുകയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അമിതമായി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വളരെയധികം ആയിരിക്കും ചെറുതും വലുതുമായ എന്ത് വേദന വന്നാലും ഉടനെതന്നെ വേദനസംഹാരികൾ കഴിക്കുന്നവരും ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും പനി ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നവരും ഇപ്രകാരം മരുന്ന് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉം കടുപ്പം ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കുക. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമല്ലാതെ ആരും സ്ഥിരമായി മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

അത് ജീവിതശൈലിരോഗങ്ങൾ തന്നെ ആയാൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ച മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെതന്നെ ഡോക്ടറുമായി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. തുടർച്ചയായുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കണം മൂലം നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായും കരളിനെ ആണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ കരള് സ്റ്റാറ്റസുകളിൽ പുറത്തു കളയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കരൾ. ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായി മരുന്നു കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കരളിൽ അമിതമായി ഉള്ള മരുന്നുകൾ ആടിന്റെ കൂടുന്നതിനും അത് നമ്മുടെ കരളിന് പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു വളരെയധികം കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെ അമിതമായി കഴിക്കുന്നതുമൂലം പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മരുന്നുകളുടെ ദുരുപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വിഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക.