അസിഡിറ്റി മൂലം ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ഇതാ കിടിലൻ ഒറ്റമൂലി..

അസിഡിറ്റിയെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറിച്ചാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവകൊണ്ട് പലവിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മളിൽ പലരും അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ ഇനി ഭക്ഷണം മാത്രം മതി. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് അസിഡിറ്റി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്നു . ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറസ് കമ്പിക്കൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പരിഹാരം കാണാം. സാധാരണ രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ആസിഡിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും ഭക്ഷണരീതികളും എല്ലാമാണ്.

പലപ്പോഴും അസിഡിറ്റി എന്ന പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാൻ ആസിഡുകൾ അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ആസിഡിനെ അളവ് അധികമായാൽ ഇത് പലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു, അതാണു പലപ്പോഴും ആസിഡിറ്റി എന്ന പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് പലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ആസിഡിറ്റി എന്ന പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ.

സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത്തരം അസിഡിറ്റിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭക്ഷണശീലങ്ങളും മാറിമറിയുന്ന ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ സാധാരണമാണ് ആസിഡിറ്റി ആണ് പ്രധാന കാരണം അമിത വണ്ണം അസിഡിറ്റി ലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണമാണ് ആമാശയത്തിലെ വാൽവ് അകാരണമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് അമ്മ രസം മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്.

പുളിച്ചുതികട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ പുളി വട്ടം പുളിവെള്ളം തികട്ടി വരിക എന്നിവയ്ക്ക് ചില നാട്ടുമരുന്നുകൾ നോക്കാം. കരിംജീരകം കഷായം വെച്ച് വെളുത്തുള്ളി നീര് ചേർത്ത് കഴിക്കുക തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.