ആരെങ്കിലും ബ്രൂണെരാജാവിനെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ , സ്വർണ്ണത്തിൽ പണിത ഈ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടിപ്പോകും..

അത്യാഡംബരത്തിന് ഒരു അവസാനവാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വീടാണ് .ഈ വീടിൻറെ കഥ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടിപ്പോകും 1758 മുറികൾ 287 ബാത്ത്റൂം എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണത്തിൽ. നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ സത്യത്തിലാരും ഒന്ന് അമ്പരന്നു പോകും എന്നതാണ് അവസ്ഥ കാരണം കിടപ്പുമുറിയിൽ സ്വീകരണമുറി എന്ന് വേണ്ട ടോയ്ലറ്റും വരെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണത്തിൽ ആണ്.

1788 മുറികൾ 287 ബാത്റൂം എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിൽ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീട് ആയ ബ്രൂണയ് രാജാവിൻറെ ഭവനത്തിന് വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ആഡംബര ഭവനങ്ങളുടെ കഥ എത്ര കേട്ടാലും നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ബ്രൂണയ് രാജാവ് അസ്ന ബോൾ ഖനിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടാൽ സത്യത്തിലാരും ഒന്ന് അമ്പരന്നു പോകും.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

It is the largest house in the world in homes built for a family to live in. The house has 1788 rooms. It is better to say house is a palace, perhaps even the name palace will make this house a disadvantage. In addition to the 1788 rooms, the luxuries here extend to 287 bathrooms, 110 car garages and five swimming pools. The house can comfortably accommodate 1,500 people.

The palace covers 48 acres of 2152782 squarefeet and has an impressive price of one-tenth to four billion dollars. The king, who is also prime minister who manages Bruno’s finances, defence and foreign department, has more than 5,000 cars. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.