അണ്ണൻറെ പ്രവർത്തി കണ്ട് വഴി യാത്രക്കാരൻ ആദ്യം അമ്പരന്നു, എന്നാൽ പിന്നീടാണ് സംഭവം മനസ്സിലായത്…

ഉണ്ട കണ്ണുകൊണ്ട് നോട്ടം നോക്കി ഞൊടിയിടയിൽ മരച്ചില്ലകളിൽ ചാടി കയറുന്ന അണ്ണാറക്കണ്ണൻ മാരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. ഇവർ നമ്മളെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാകുക. ഒന്ന് തൊടാനായിനമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും വാലുകുലുക്കി വേഗത്തിൽ പായുന്ന സൂത്രക്കാരന് അവർ. എന്നാൽ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു വഴിയാത്രക്കാരുടെ സഹായം ചോദിക്കുന്ന അണ്ണാറക്കണ്ണനെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. തന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള തോട്ടത്തിലൂടെ എന്നത്തേയും പോലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് മിഖായേൽ എന്ന ആൾ.

അപ്പോഴാണ് ഒരു അണ്ണൻ അയാളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചുറ്റും വട്ടമിട്ടു കറങ്ങാനും തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം അയാൾ കരുതിയത് അതിനെ വിശന്നിട്ട് ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അയാൾ തന്നെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചു കപ്പലണ്ടി കൾ കൊടുത്തു. എന്നാൽ ആ അണ്ണാൻ അത് എടുക്കാതെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും തുടങ്ങി.

കുറച്ചു തിരക്കിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഖായേൽ വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ അണ്ണാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിലേക്ക് ചാടി കയറുകയും മിഖായേൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്പം ദൂരത്തേക്ക് മാറിനിന്ന് കരയുകയും ചെയ്തു. അതുകണ്ട് മിഖായേൽ അങ്ങോട്ടു ചെന്നു. അപ്പോള് അണ്ണൻ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടു പോയി ഒരു മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ പോയി നിന്നു.

അപ്പോൾ മിഖായേൽ കണ്ടത് കാലൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനെ ആണ്. അപ്പോഴാണ് മിക്ക എന്ന് മനസ്സിലായത് തൻറെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സഹായം തേടി വന്നതാണ് അണ്ണൻ. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.