അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനെ ഈ പ്രവർത്തി കണ്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടി..

വെള്ളം കിട്ടാതെ ദാഹിച്ചു പറഞ്ഞ അണ്ണൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ അണ്ണനോട് ഈ മനുഷ്യൻ കാണിച്ച നന്മയും വൈറലാവുന്നു. വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയ മനുഷ്യനോട് ദാഹിച്ചുവലഞ്ഞ ഒരു അണ്ണൻ വേണം ചോദിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ദാഹിച്ചാൽ മറ്റു ജീവികളും മനുഷ്യനോട് വെള്ളം ചോദിച്ചു വാങ്ങി കുടിക്കും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അതിനു തെളിവാണ്. കുടിവെള്ളം ചോദിച്ചു മേടിച്ച ദാഹം തീർക്കുന്ന അണ്ണന്റെ വീഡിയോ.

കാഴ്ചക്കാരുടെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അണ്ണൻ രണ്ടുകാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വെള്ളം ചോദിക്കുന്നത്. റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന യുവാവിനെയും യുവതിയുടെയും സമീപത്തേക്കു അണ്ണാൻ വരുന്നതിൽ നിന്നാണ് വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. യുവാവിന്റെ കയ്യിലെ കുപ്പി വെള്ളം കണ്ടിട്ടാകണം പിൻ കാലിൽ ഉയർന്നുനിന്ന വെള്ളത്തിനായി ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നത് കാണാം . യുവാവ് താഴെ ഇരുന്ന് കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് തുറന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ അണ്ണൻ ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുന്നതും കാണാം.

പിന്നീട് കുപ്പിയിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ കുടിച്ചു തീർത്ത അവിടെനിന്ന് ആണ് ഓടിമറയുന്നതു വീഡിയോയിൽ കാണാം. നിരവധി പേരാണ് അണ്ണാനെ പ്രവൃത്തിയേയും ആ അണ്ണാന് വെള്ളം കൊടുത്ത ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരെയും വളരെയധികം ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് ആയാലും അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നതിനു സാധിക്കും. കുതിര ആളുകളാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.