അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം അമ്മ മാത്രം

ഒരു കോടി ആളുകൾ ചങ്കിടിപ്പോടെ കണ്ട ആ വീഡിയോ ഇതാണ്. ഒരു നിമിഷം ആരുടെയും ചങ്ക് ഒന്ന് പിണങ്ങി പോകുന്നതായിരിക്കും മൂന്നു വയസ്സുകാരൻ മകൻ ഡ്രെയിനേജ് ഹാളിൽ വീഴുന്നതുകണ്ട് ഈ അമ്മ ചെയ്തത് കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടി പോകും. ഏതൊരു അമ്മയുടെയും ചങ്ക് ഒന്ന് കത്തി പോകുന്ന നിമിഷം ആയിരുന്നു അത്. തന്റെ പൊന്നോമന ഡ്രൈനേജ് ഹോളി ലൂടെ വീഴുന്നതുകണ്ട് അമ്മ ചങ്ക് കത്തിപ്പോയി എങ്കിലും പകച്ചു നൽകുന്നതിന്.

പകരം തന്റെ പൊന്നോമനയെ രക്ഷപെടുത്തിയ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം ആ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ഭാരമുള്ള മാൻഹോൾ നിന്റെ മുടി പോലും ആ അമ്മയ്ക്ക് അധികം ഭാരമായി തോന്നിയില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ആമേൻ ഹോളിഡേ മൂടി എടുത്തുമാറ്റി കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.

Another young woman in the vicinity rushed in her mother’s efforts. In an instant, Ponnomana was rescued by her mother and a young traveller. Many people have come to the scene praising the tortoise on social media. Many people have commented that her mother’s actions without thinking at all are very problematic. The baby was saved by a quick act of not crying and grieving.

as well as the mothers always paying close attention to their babies. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.