അമ്മയ്ക്ക് പോലും ഇരട്ടകൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു അമ്മ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയതാണ് ഡോക്ടർമാരെയും ആ അമ്മയെയും ഒന്നു ഞെട്ടിച്ചത്. ഡോണ് എന്ന 49 വയസ്സുകാരി ഒരു വെയർഹൗസ് ജോലിക്കാരി ആയിരുന്നു. മൂന്ന് കുട്ടികളുള്ള അവർ നാലാമതും ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. എന്നാൽ അള്ട്രാസൗണ്ട് ഇരട്ടകളാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി. എന്നാൽ അവരാരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്നാണ് സംഭവിച്ചത്.

ഇരട്ടകൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഒരുപോലെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാമ്യം അവർ തമ്മിൽ കാണും. എന്നാൽ ഈ അമ്മ ജന്മം നൽകിയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരും ആ അമ്മയും ഒന്നു ഞെട്ടി. പ്രത്യേക ട്രിൻസിന് അവർ ജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇരട്ടകൾ ആണെങ്കിലും കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ ഒരു സാമ്യവും കാണില്ല. ഒരാൾ വെളുപ്പും മറ്റേയാൾ കറുപ്പും.

ഇരട്ടകൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. പക്ഷേ ആ അമ്മ ഇരട്ടകളെ പോലെ തന്നെ ഒരേ പോലത്തെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടു ആ കുട്ടികളെ ഒരുക്കി. കാരണം ജനിക്കുന്നതിനും മുന്നേ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ പോലത്തെ ഉടുപ്പൊക്കെ ആ അമ്മ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏഴ് വയസ്സായപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേപോലെ ഉടുപ്പും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇരട്ടകൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. എന്തിനാണ് ഒരേ പോലത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു നടക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ സ്വഭാവവും നേർവിപരീതമായി ഇരിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് പുറത്തുപോയി കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം അടിച്ചുപൊളിക്കാൻ ആണ് താല്പര്യം എങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം.