മനുഷ്യരെ ഞെട്ടിച്ച ഉറുമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തി..

ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെയും പ്രവർത്തിയേക്കാളും വളരെയധികം വിചിത്രം ആയിരിക്കും ചില ജീവികളുടെ പ്രവർത്തി അത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഉറുമ്പുകളുടെ കാലങ്ങളായുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉറുമ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ വീടാണ് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം വിചിത്രമായിരുന്നു ആ വീട്. ഉറുമ്പുകൾക്ക് ഇത്ര മനോഹരമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല.

അത്രയും നല്ല രീതിയിലാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടെടുത്ത ആളുകളെ പ്രയത്നിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിരവധി കമന്റുകൾ ആണ് ഇതിന് പിന്നിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാവം ഉറുമ്പ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാക്കിയത് ആയിരിക്കും എന്തു വലിയ കൊട്ടാരമാണ് അപാരം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നിർമിക്കാനാകുമോ വെറും മണ്ണുകൊണ്ട് എത്ര വർഷത്തെ അധ്വാനം ആയിരിക്കും അതും ഇത്തിരി.

പോകുന്ന ഉറുമ്പുകൾ ഇത്ര മനോഹരമായി ചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല ഉറുമ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കൊട്ടാരം അതിമനോഹരമാണ് എന്നാണ് ഒത്തിരി ആളുകൾ കമന്റ് നൽകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ആ കൊട്ടാരത്തെ തകർക്കരുത് എന്നും അതിനെ പരിപാലിക്കണം എന്നും ഒരിക്കലും ഉറുമ്പുകളുടെ പ്രയത്നത്തെ ചെറുതായി കാണരുത് എന്നും ഒത്തിരി ആളുകൾ കമന്റ് ആയി നൽകുന്നുണ്ട്.

അതുപോലെ ഉറുമ്പുകളുടെ ശരീരം ചെറുതാണെന്നല്ല അവരുടെ ബുദ്ധി വളരെയധികം വലുതാണ് എന്നും കമന്റിലൂടെ ഒത്തിരി ആളുകൾ പറയുന്നു. ഉറുമ്പുകൾ ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ കൊട്ടാരം നിർമ്മിക്കും എന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഇത് കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നതൊന്നും ഒത്തിരി ആളുകൾ കമന്റ് ആയി നൽകുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *