അമ്മയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്താൽ അല്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന് മകൻ കാരണം അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടും..

എന്റെ പപ്പാ എന്റെ അമ്മയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടേ ഇനി ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ മുന്നിലിരിക്കുന്ന അലൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് സ്കൂൾ കൗൺസിലറായ സ്നേഹ ഞെട്ടി. ആലുവ എന്താ പറഞ്ഞത് അതെ ടീച്ചർ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ വെറുപ്പാണ് അലൻ മുഖം പൊത്തി കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്താണ് കാരണം ഞാന് കാരണം പറയില്ല ടീച്ചറെ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറയാതെ എങ്ങനെ അലൻ.

എന്താണ് കാരണം എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുഎനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ വെറുപ്പാണ് അവരെ കാണുന്നതുപോലും എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അവരുടെ ലഭ്യത ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അവരെ ഡ്രസ്സ് കഴുകി തരുന്നത് ഒന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല. പപ്പു ഒരു പാവമാണ് പാവം എന്നു പുലമ്പിക്കൊണ്ട് അലൻ സ്നേഹയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി.

അനു അവിടെനിന്ന് ഞാൻ ഒന്നു പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാതെ ഭാഗത്തിലും ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോയി. അടുത്ത രണ്ടു കുട്ടികൾ ഓടുകൂടി സംസാരിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ എത്തുമ്പോൾ അലൻ ക്ലാസ് ടീച്ചർ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതുപോലെ തോന്നി.സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കയറി വേറെ ടീച്ചർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നതു.

കൊണ്ടാകാം.ബിന്ദു ടീച്ചർ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റു സ്നേഹയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. സ്നേഹ അലനോട് സംസാരിച്ചുവോ. എന്താ പ്രശ്നം അവർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തോ കാമ്പ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.