3 ദിവസം തുടർച്ചയായി ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കും

വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ശരീരത്തിന് വളരെ എഫക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ആണ് എഗ്ഗ് ഡയറ്റ് . മൂന്നുദിവസം ഇതിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒന്നരക്കിലോ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും . മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മൂന്നുദിവസം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതി തുടർച്ചയായി ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കണം.

അതാണ് ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം മഞ്ഞ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒഴിവാക്കുവാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല അതും നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട്. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഡയറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല . ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ കാണുന്ന താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

You’ll be suspicious of high cholesterol or fatty when you’re doing the eg diet, and there’s definitely nothing like that. It’s a very effective diet, and after three days of eating it, you’ll have said it in one and a half. If we excise this, we’ll get a better result and we follow the same diet for three days. Just do what you do one day for three days.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.