15 വർഷമായി ഉറങ്ങുന്ന രാജകുമാരൻ, സൗദിയിലെ ഈ രാജകുമാരനെ കഥ അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടി പോകും…

ഓരോ വർഷവും ലോകത്തെ സമ്പന്നരുടെ പട്ടിക പുറത്തു വിടാറുണ്ട്. നാം എല്ലാവരും ആകാംഷയോടെ ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കി കാണുന്ന ആ പട്ടികയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലരുടെ സ്ഥാനം എന്നും മായാതെ നിൽക്കും അത്തരത്തിൽ ലോകത്തിൽ സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ അതിൽ പലരും സൗദിയിൽനിന്ന് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുവരെ സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന സൗദിയിലെ പ്രമുഖനാണ്.

അൽ വാലിൻ തലാഖ് രാജകുമാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജകുമാരൻ വർഷങ്ങളായി ഒരേ കിടപ്പിലാണ്.ഒരു അപകടത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി അതിനുശേഷം 15 വർഷമായി കോമയിൽ ആണ് അൽ വാലിൻ ഇൻ തലക്ക് രാജകുമാരൻ . എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ റിമ ബിൻ തലാൽരാജകുമാരി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

English Summary :  It is with this that the prince is back in the news. But many still doubt what happened to this prince. That’s going viral a lot now. He is generally referred to as a sleeping prince. The nickname was given because it had been the same bed for 15 years. Princess Rima also shared a video of the princess on Twitter the other day. Along with the video, they have written, “God save you, My dear ones.

did you drink Rahul?” With the help of lifesaving technologies, he has been living in works for 18 years and 15 years. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.